Queen Plaza Tân Bình – 91B2 Phạm Văn Hai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 91B2 Phạm Văn Hai, Phường 3, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 242 33 88
Trang web queenplaza.vn
Vị trí chính xác 107.935.331, 1.066.630.728


Địa chỉ Queen Plaza Tân Bình ở đâu?

91B2 Phạm Văn Hai, Phường 3, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Queen Plaza Tân Bình như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00]

Mạng xã hội của Queen Plaza Tân Bình là gì?

facebook: https://www.facebook.com/QueenPlazaTanBinh/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Hải sản Song Anh, Phước Vĩnh An