Rau Má Mix – 242 Lê Quang Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 242 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 633934
Trang web raumamix.com.vn
Vị trí chính xác 10.808.102, 1.066.956.189


Địa chỉ Rau Má Mix ở đâu?

242 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Rau Má Mix như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-22:30], Thứ Ba:[08:30-22:30], Thứ Tư:[08:30-22:30], Thứ Năm:[08:30-22:30], Thứ Sáu:[08:30-22:30], Thứ Bảy:[08:30-22:30], Chủ Nhật:[08:30-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Blanchy's Lounge - 95 Hai Bà Trưng