RedDoorz Plus near Nowzone Plaza – 135 Nguyễn Văn Cừ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 135 Nguyễn Văn Cừ, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7306 0600
Trang web reddoorz.com
Vị trí chính xác 107.575.442, 10.668.451.069.999.900


Xem thêm:  Lacasa Hotel, Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh