Rico Taco – 74/7 Hai Bà Trưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 74/7 Hai Bà Trưng, P, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3825 1676
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.778.298.999.999.900, 10.670.361.799.999.900


Địa chỉ Rico Taco ở đâu?

74/7 Hai Bà Trưng, P, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Rico Taco như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  La Fiesta - 128 Lý Tự Trọng