Robot Tower – 308 Điện Biên Phủ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 308 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3929 5656
Trang web
Vị trí chính xác 10.776.271.099.999.900, 10.668.286.959.999.900


Địa chỉ Robot Tower ở đâu?

308 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Robot Tower như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Tnhh Kiến Trúc Văn Tấn Hoàng, Phường 15