Royal Beauty Spa Sài Gòn, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 19 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 098 227 91 35
Trang web royalbeauty.vn
Vị trí chính xác 107.752.397, 1.066.801.399


Địa chỉ Royal Beauty Spa Sài Gòn ở đâu?

19 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Royal Beauty Spa Sài Gòn như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Spa H.T, 19 Đường số 1