rubik ocean – 83 Nguyễn Thông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 83 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 823 28 22
Trang web rubikstore.vn
Vị trí chính xác 107.805.017, 1.066.799.911


Địa chỉ rubik ocean ở đâu?

83 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của rubik ocean như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Baby của tôi, 366A Đại lộ Bình Dương