Ruma Wine – 15 Tân Thới Hiệp 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15 Tân Thới Hiệp 15, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 71511, Việt Nam
Số điện thoại 0778 435 750
Trang web chuyenruouvangnhapkhau.com
Vị trí chính xác 10.864.675, 1.066.348.671


Địa chỉ Ruma Wine ở đâu?

15 Tân Thới Hiệp 15, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 71511, Việt Nam

Giờ làm việc của Ruma Wine như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Ruma Wine có website không?

chuyenruouvangnhapkhau.com

Hình ảnh

Xem thêm:  Rehab Station - Social Craft Beer Hub - 27/6 Nguyễn Bỉnh Khiêm