rượu ngoại – 25/6 Đ. Kha Vạn Cân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25/6 Đ. Kha Vạn Cân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 614 66 16
Trang web
Vị trí chính xác 108.530.008, 1.067.573.053


Địa chỉ rượu ngoại ở đâu?

25/6 Đ. Kha Vạn Cân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của rượu ngoại như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Bia Nước Ngọt Khánh Vy - 3A Lê Quang Định