Sài Gòn Wonderland, Tân Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ PPJ6+6CX, Đặng Đại Độ, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5410 1888
Trang web
Vị trí chính xác 107.306.186, 1.067.111.128


Địa chỉ Sài Gòn Wonderland ở đâu?

PPJ6+6CX, Đặng Đại Độ, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sài Gòn Wonderland như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Minera Hot Springs Binh Chau, QL55