Saigon Bagel, TP, 38 Nguyễn Cừ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ TP, 38 Nguyễn Cừ, Thảo Điền, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 979 46 54
Trang web saigonbagel.vn
Vị trí chính xác 10.803.642, 10.672.858.699.999.900


Địa chỉ Saigon Bagel ở đâu?

TP, 38 Nguyễn Cừ, Thảo Điền, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Saigon Bagel như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-16:00], Thứ Ba:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Mirage bar and lounge, 50 Đ. Huỳnh Thúc Kháng