Saigon Charm Hotel – 153 Lý Tự Trọng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 153 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3822 6382
Trang web
Vị trí chính xác 107.735.507, 1.066.966.047


Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Ngọc Ánh - 45 Hoa Hồng