SaiGon Electric Co LTD – 43 Yersin

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 43 Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 206 87 69
Trang web saigonelectric.vn
Vị trí chính xác 107.661.576, 1.066.978.913


Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Tnhh King Jim Việt Nam, Đường DE8b KCN Mỹ