Saigon innovation Hub, Võ Thị Sáu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 273 Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3822 4921
Trang web sihub.vn
Vị trí chính xác 10.780.278.599.999.900, 1.066.875.213


Địa chỉ Saigon innovation Hub ở đâu?

273 Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Saigon innovation Hub như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Xưa Coffee & Restaurant, Khu phố Hưng Gia 5