Saigon Outcast – 188/1 Nguyễn Văn Hưởng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 188/1 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 093 183 86 47
Trang web saigonoutcast.com
Vị trí chính xác 108.169.107, 1.067.297.632


Địa chỉ Saigon Outcast ở đâu?

188/1 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Saigon Outcast như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:00], Thứ Sáu:[10:00-23:00], Thứ Bảy:[10:00-23:00], Chủ Nhật:[10:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bento Sushi, Bình Trưng Đông