Saigonicom Building – 490A Điện Biên Phủ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 244 23 48
Trang web saigonicom.vn
Vị trí chính xác 108.010.574, 1.067.128.127


Địa chỉ Saigonicom Building ở đâu?

490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Saigonicom Building như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  VĂN PHÒNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN - THUẾ THỦ ĐỨC, khu phố 4