SaigonOne Serviced Apartment, 40C Trần Cao Vân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 40C Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 093 207 88 79
Trang web
Vị trí chính xác 107.835.143, 10.669.616.599.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  CityHouse - Sonata Residence, Tân Phú