Salon Tóc Ni Ni – VMJC+362, Đ. TX 25

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VMJC+362, Đ. TX 25, Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 367 76 26
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.801.353, 10.667.050.309.999.900


Địa chỉ Salon Tóc Ni Ni ở đâu?

VMJC+362, Đ. TX 25, Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Salon Tóc Ni Ni như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hair Salon Tân Hades, 62a Đường số 79