Salon Wind Hair – 81 Nguyễn Thông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 81 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 778 93 89
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.780.486.699.999.900, 1.066.800.177


Địa chỉ Salon Wind Hair ở đâu?

81 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Salon Wind Hair như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nice Hair, Tân Phong