Sân Bóng Đá phương Nam 2 – Hẻm 158 Phạm Văn Chiêu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hẻm 158 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 271 06 86
Trang web
Vị trí chính xác 108.469.099, 1.066.485.003


Hình ảnh

Xem thêm:  Sân Bóng Bình Khánh, QPQQ+3FF