Sàn giao dịch Phú Hoàng Land – Số 92 Cao Thắng Quận 3 TP.HCM

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 92 Cao Thắng Quận 3 TP.HCM, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0868 012 727
Trang web
Vị trí chính xác 107.703.626, 1.066.818.941


Xem thêm:  Anh Tuấn Green Riverside - Kim Chi Land, Phú Xuân