Sân Thể thao Đa năng Lam Sơn – 1 Trần Bình Trọng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 922 29 58
Trang web 028 3811 5542
Vị trí chính xác Phường 4, Nhà hàng Thái Lan


Địa chỉ Sân Thể thao Đa năng Lam Sơn ở đâu?

1 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của Sân Thể thao Đa năng Lam Sơn là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/phongson.sport/&prev=search&pto=aue
Thai House Restaurant”

Hình ảnh

Xem thêm:  CLB THUẬN GYM - fitness - 12 Phan Đăng Lưu