Sân vận động K34 (Quận Tân Bình) – A75/6E/65 Bạch Đằng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ A75/6E/65 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 878 77 98
Trang web
Vị trí chính xác 108.162.758, 1.066.727.552


Xem thêm:  Cụm Sân Cỏ Nhân Tạo Thủ Đức, Hiệp Bình Chánh