Sankid Studio – Chụp Ảnh Cho Bé – 179 Nguyễn Xí

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 179 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0386 779 888
Trang web sankid.vn
Vị trí chính xác 108.146.001, 1.067.080.661


Địa chỉ Sankid Studio - Chụp Ảnh Cho Bé ở đâu?

179 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sankid Studio - Chụp Ảnh Cho Bé như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  HAND.STUDIO - 4b Đề Thám