Satrafoods PHAN VĂN TRỊ – 1333 Đ. Phan Văn Trị

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1333 Đ. Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3831 1887
Trang web satrafoods.com.vn
Vị trí chính xác 108.340.511, 1.066.681.016


Địa chỉ Satrafoods PHAN VĂN TRỊ ở đâu?

1333 Đ. Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Satrafoods PHAN VĂN TRỊ như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00]

Địa chỉ email của Satrafoods PHAN VĂN TRỊ là gì?

online@satrafoods.com.vn, cskh@satrafoods.com.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Satrafoods ĐẶNG THÚC VỊNH, 45T Đặng Thúc Vịnh ấp 7