SCB Huỳnh Văn Bánh – Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 319 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3842 3381
Trang web scb.com.vn
Vị trí chính xác 107.916.653, 1.066.746.929


Địa chỉ SCB Huỳnh Văn Bánh - Ngân hàng TMCP Sài Gòn ở đâu?

319 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của SCB Huỳnh Văn Bánh - Ngân hàng TMCP Sài Gòn như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-16:30], Thứ Năm:[08:00-16:30], Thứ Sáu:[08:00-16:30], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-16:30], Thứ Ba:[08:00-16:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ngân Hàng Tmcp Sài Gòn (Scb) - CN Tân Định - PGD Điện Biên Phủ - 261-263 Điện Biên Phủ