Shop Bài Tây VN – 17 Phan Chu Trinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 17 Phan Chu Trinh, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 275 95 53
Trang web baitay.vn
Vị trí chính xác 107.947.667, 1.066.364.894


Địa chỉ Shop Bài Tây VN ở đâu?

17 Phan Chu Trinh, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Bài Tây VN như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-19:00], Thứ Hai:[09:00-21:00]

Mạng xã hội của Shop Bài Tây VN là gì?

facebook: https://www.facebook.com/baitay.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  7aothuat - Shop ảo thuật Việt Nam - 141 Bình Lợi