Shop Cây Trồng – 72 Nguyễn Ngọc Phương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 72 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 145 57 89
Trang web shopcaytrong.com
Vị trí chính xác 107.887.528, 1.067.087.406


Địa chỉ Shop Cây Trồng ở đâu?

72 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Cây Trồng như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[08:00-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Điện máy XANH Lê Đức Thọ - 1468 Lê Đức Thọ