Shop game PlayStation – 2 Tân Kỳ Tân Quý

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Tân Kỳ Tân Quý, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 667 60 70
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.803.994.099.999.900, 1.066.371.417


Địa chỉ Shop game PlayStation ở đâu?

2 Tân Kỳ Tân Quý, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop game PlayStation như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-19:00], Thứ Tư:[09:00-19:00], Thứ Năm:[09:00-19:00], Thứ Sáu:[09:00-19:00], Thứ Bảy:[09:00-19:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[09:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  IC ĐÂY RỒI - Thế giới linh kiện điện tử - IC DAY ROI - 4 Đ. Số 7