Shop GIÀY NÈ – 02 Ung Văn Khiêm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 02 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 262 35 98
Trang web
Vị trí chính xác 10.809.623, 10.671.268.699.999.900


Địa chỉ Shop GIÀY NÈ ở đâu?

02 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop GIÀY NÈ như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phương Store - Giày dép trẻ em xuất khẩu - 1 ấp Nam Lân