Shop giày Patin – patin.vn | GOX – Trụ sở & Trung tâm bảo hành – 1017 Bình Quới

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1017 Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 328 82 33
Trang web patin.vn
Vị trí chính xác 108.203.222, 1.067.263.289


Địa chỉ Shop giày Patin - patin.vn | GOX - Trụ sở & Trung tâm bảo hành ở đâu?

1017 Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop giày Patin - patin.vn | GOX - Trụ sở & Trung tâm bảo hành như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-21:00], Thứ Ba:[08:30-21:00], Thứ Tư:[08:30-21:00], Thứ Năm:[08:30-21:00], Thứ Sáu:[08:30-21:00], Thứ Bảy:[08:30-21:00], Chủ Nhật:[08:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sports Shop - 98A Nguyen Kiem Street, Ward 3, Go Vap District, Ho Chi Minh City