Shop guitar Tân Bình – 2 Nguyễn Thái Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 72106, Việt Nam
Số điện thoại 0365 778 077
Trang web guitartanbinh.com
Vị trí chính xác 107.996.079, 1.066.581.832


Địa chỉ Shop guitar Tân Bình ở đâu?

2 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 72106, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop guitar Tân Bình như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-20:30], Thứ Tư:[08:00-20:30], Thứ Năm:[08:00-20:30], Thứ Sáu:[08:00-20:30], Thứ Bảy:[08:00-20:30], Chủ Nhật:[08:00-20:30], Thứ Hai:[08:00-20:30]

Mạng xã hội của Shop guitar Tân Bình là gì?

facebook: https://www.facebook.com/ShopGuitarTanBinh/

Hình ảnh

Xem thêm:  Showroom Đàn Guitar Nhập Khẩu Việt Thương - 388 Đ. Cách Mạng Tháng 8