Shop Hai Lúa, Phường 18

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 448A Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 644 44 97
Trang web
Vị trí chính xác 10.758.303.399.999.900, 10.671.530.179.999.900


Địa chỉ Shop Hai Lúa ở đâu?

448A Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Hai Lúa như thế nào?

Thứ Ba:[09:30-22:00], Thứ Tư:[09:30-22:00], Thứ Năm:[09:30-22:00], Thứ Sáu:[09:30-22:00], Thứ Bảy:[09:30-22:00], Chủ Nhật:[09:30-22:00], Thứ Hai:[09:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  4MEN Cách Mạng Tháng Tám - 798 Đ. Cách Mạng Tháng 8