Shop Hoa Tươi Quận 11 – Hoa đại dương – 182 – 184 Đ. Lê Đại Hành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 182 – 184 Đ. Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 417 97 07
Trang web hoadaiduong.com
Vị trí chính xác 107.656.257, 1.066.549.715


Địa chỉ Shop Hoa Tươi Quận 11 - Hoa đại dương ở đâu?

182 – 184 Đ. Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Hoa Tươi Quận 11 - Hoa đại dương như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Hoa Tươi Hương Việt - 342 Lãnh Binh Thăng