Shop Hoa Tươi T-X – 70 Hồ Thị Kỷ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 70 Hồ Thị Kỷ, Phường 1, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 977 72 06
Trang web hoatuoivannam.com
Vị trí chính xác 107.651.013, 1.066.771.227


Địa chỉ Shop Hoa Tươi T-X ở đâu?

70 Hồ Thị Kỷ, Phường 1, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Hoa Tươi T-X như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Hoa Yêu Thương, Phường 6