Shop Lucy – 324 Tôn Đản

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 324 Tôn Đản, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 471 41 41
Trang web
Vị trí chính xác 10.755.538, 106.705.676


Địa chỉ Shop Lucy ở đâu?

324 Tôn Đản, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Lucy như thế nào?

Thứ Ba:[08:30-21:00], Thứ Tư:[08:30-21:00], Thứ Năm:[08:30-21:00], Thứ Sáu:[08:30-21:00], Thứ Bảy:[08:30-21:00], Chủ Nhật:[08:30-21:00], Thứ Hai:[08:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Thời Trang Sơn Đào, Phường 13