Shop2banh – 845 Trần Xuân Soạn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 845 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 928 40 39
Trang web shop2banh.vn
Vị trí chính xác 107.515.249, 10.669.736.639.999.900


Địa chỉ Shop2banh ở đâu?

845 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop2banh như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Xe Máy Thủy Tuyên, khu phố 7