Showroom Áo Dài Hải Triều – 155 Đặng Văn Bi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 155 Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 822 09 97
Trang web aodaihaitrieu.vn
Vị trí chính xác 108.448.277, 1.067.616.087


Địa chỉ Showroom Áo Dài Hải Triều ở đâu?

155 Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Showroom Áo Dài Hải Triều như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00]

Mạng xã hội của Showroom Áo Dài Hải Triều là gì?

facebook: https://www.facebook.com/aodaihaitrieu1999/
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZpsikHNDOwRiX4oO1G9t5A

Hình ảnh

Xem thêm:  Guco, P.15