SÌ GÒN CAFE, PM9M+8GH, Đ. Số 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ PM9M+8GH, Đ. Số 5, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 176 38 18
Trang web
Vị trí chính xác 107.183.221, 10.668.386.749.999.900


Địa chỉ SÌ GÒN CAFE ở đâu?

PM9M+8GH, Đ. Số 5, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của SÌ GÒN CAFE như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  CAAFE COFFEE & TEA, Phường 10