Siêu thị Bách hóa XANH 225 Hưng Nhơn – 225 Hưng Nhơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 225 Hưng Nhơn, Tân Kiên, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web bachhoaxanh.com
Vị trí chính xác 107.133.179, 1.065.932.208


Địa chỉ Siêu thị Bách hóa XANH 225 Hưng Nhơn ở đâu?

225 Hưng Nhơn, Tân Kiên, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu thị Bách hóa XANH 225 Hưng Nhơn như thế nào?

Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Bách hóa XANH 423 Bình Thành - 423 Binh Hung Hoa