Siêu thị Bách hóa XANH 423 Bình Thành – 423 Binh Hung Hoa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 423 Binh Hung Hoa, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web bachhoaxanh.com
Vị trí chính xác 108.146.044, 10.658.887.399.999.900


Địa chỉ Siêu thị Bách hóa XANH 423 Bình Thành ở đâu?

423 Binh Hung Hoa, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu thị Bách hóa XANH 423 Bình Thành như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Bách hóa XANH 602 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông