Siêu thị Bách hóa XANH 5A Vườn Lài – 5A Đ. Vườn Lài

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5A Đ. Vườn Lài, Hoà Thanh, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web bachhoaxanh.com
Vị trí chính xác 107.865.179, 10.663.616.499.999.900


Địa chỉ Siêu thị Bách hóa XANH 5A Vườn Lài ở đâu?

5A Đ. Vườn Lài, Hoà Thanh, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu thị Bách hóa XANH 5A Vườn Lài như thế nào?

Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30]

Mạng xã hội của Siêu thị Bách hóa XANH 5A Vườn Lài là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/sieuthibachhoaxanh/posts/d%25E1%25BA%25A7u-%25C4%2583n-cao-c%25E1%25BA%25A5p-happy-koki-b%25C3%25ACnh-5-l%25C3%25ADt-gi%25E1%25BA%25A3m-ngay-23-gi%25C3%25A1-ch%25E1%25BB%2589-c%25C3%25B2n-99000%25C4%2591-gi%25C3%25A1-g%25E1%25BB%2591c-129/2368989146718749/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu Thị Sâm Nấm Hàn Quốc HT, 300 Đường Bình Mỹ