Siêu thị Bánh Trung Thu: Kinh Đô, Brodard, Bibica…, Tây Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 777-779 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 096 333 79 39
Trang web
Vị trí chính xác 10.808.567, 10.663.416.099.999.900


Địa chỉ Siêu thị Bánh Trung Thu: Kinh Đô, Brodard, Bibica... ở đâu?

777-779 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu thị Bánh Trung Thu: Kinh Đô, Brodard, Bibica... như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty Bánh Đồng Tiến CN_TP. HCM 248 Độc Lập, Tân Thành