SOFIA Phạm Văn Đồng – 20/7 Đ. Phạm Văn Đồng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20/7 Đ. Phạm Văn Đồng, KP8, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 097 649 64 41
Trang web giaysofia.com
Vị trí chính xác 10.843.561.399.999.900, 1.067.455.797


Địa chỉ SOFIA Phạm Văn Đồng ở đâu?

20/7 Đ. Phạm Văn Đồng, KP8, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của SOFIA Phạm Văn Đồng như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00]

Mạng xã hội của SOFIA Phạm Văn Đồng là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/Giaysofia.vn/photos/-balo-%25C4%2591a-n%25C4%2583ng-175-sale-ch%25E1%25BB%2589-c%25C3%25B2n-249k-gh%25C3%25A9-ngay-c%25E1%25BB%25ADa-h%25C3%25A0ng-sofia-g%25E1%25BA%25A7n-nh%25E1%25BA%25A5t-rinh-lu%25C3%25B4n-c/2452386045060474/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Biti's Shoe Shop - 1 Nguyễn Ảnh Thủ