Sỏi Spa 2 Palace Hotel Saigon, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Palace hotel, 56 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 520 39 79
Trang web soispa.net
Vị trí chính xác 10.774.491.399.999.900, 10.670.370.249.999.900


Địa chỉ Sỏi Spa 2 Palace Hotel Saigon ở đâu?

Palace hotel, 56 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sỏi Spa 2 Palace Hotel Saigon như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00], Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Green House Spa Hồ Chí Minh, Phường 3