Soju Lounge – 54 Hai Bà Trưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 54 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 736 37 81
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 10.777.275, 10.670.456.499.999.900


Địa chỉ Soju Lounge ở đâu?

54 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Soju Lounge như thế nào?

Thứ Hai:[10:30-21:00], Thứ Ba:[10:30-21:00], Thứ Tư:[10:30-21:00], Thứ Năm:[10:30-21:00], Thứ Sáu:[10:30-21:00], Thứ Bảy:[10:30-21:00], Chủ Nhật:[10:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Gà Ta Tường Vy Lữ Gia - Cơm Gà, Cháo Gà, Gỏi Gà Quận 11, Phường 15