Sol Kitchen & Bar – 115 Lý Tự Trọng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 115 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0799 991 811
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.740.978, 10.669.746.909.999.900


Địa chỉ Sol Kitchen & Bar ở đâu?

115 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sol Kitchen & Bar như thế nào?

Thứ Hai:[17:00-23:00], Thứ Ba:[17:00-23:00], Thứ Tư:[17:00-23:00], Thứ Năm:[17:00-23:00], Thứ Sáu:[17:00-23:00], Thứ Bảy:[17:00-23:00], Chủ Nhật:[17:00-23:00]

Hình ảnh