SoLex Hotel & Apartment – 31 Núi Thành Street, Ward 13, Tân Bình District

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 31 Núi Thành Street, Ward 13, Tân Bình District, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3842 9888
Trang web solexhotel.business.site
Vị trí chính xác 108.010.469, 10.664.248.309.999.900


Địa chỉ SoLex Hotel & Apartment ở đâu?

31 Núi Thành Street, Ward 13, Tân Bình District, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Mạng xã hội của SoLex Hotel & Apartment là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/solexhotel/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Orchids Saigon Hotel, 192 Pasteur