Somerset Ho Chi Minh City – No 8A Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ No 8A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3822 8899
Trang web discoverasr.com
Vị trí chính xác 107.898.739, 1.067.031.526


Hình ảnh

Xem thêm:  CityHouse - Kim Nguyen, Phường 8