Spa Hoa Nắng, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 62/24 Trương Công Định, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 855 92 26
Trang web
Vị trí chính xác 107.972.515, 1.066.405.029


Địa chỉ Spa Hoa Nắng ở đâu?

62/24 Trương Công Định, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Spa Hoa Nắng như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  SÀI GÒN BPO, Phường 6